Συνήθως με την έλευση του νέου χρόνου βάζουμε στόχους να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε διάφορες καταστάσεις τόσο στο προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο πιο συχνός προγραμματισμός που θέτουμε  είναι να χάσουμε τα κιλά που έχουμε πάρει ή των γιορτών ή όλης της χρονιάς.